~ Litterære venner i Hedmark ~

Kultursalongen er litterære venner av Hedmark Forfatterlag. Aktive medlemmer fotografert i Kunstbanken på Hamar under den første Nordiske Poesifestivalen mars 2009


Terje Amundsen lyrikk, musikk

Terje Amundsen har bakgrunn i den litterære motkulturen, og har siden begynnelsen av 1970-tallet utgitt en rekke hefter, bøker og ordbilder, hovedsakelig innen lyrikksjangeren. Han har hatt en rekke opptredener, der han kombinerer lyrikk med improvisasjonsmusikk, og tar gjerne slike oppdrag. Blant instrumentene han spiller er tverrfløyte, sopransax og afrikanske trommer. Han er medlem i Hedmark Forfatterlag, der han har hatt en rekke verv.

Terje Amundsen har cand. mag eksamen fra Universitetet i Oslo, med bl.a. litteraturvitenskap, norsk og kunsthistorie i fagkretsen. Han arbeider til daglig som lærer og har arbeidet innen ulike skoleslag, bl.a. Forsøksgymnaset i Oslo. Pr. i dag er han bosatt i Elverum.

"Diktene hans rommer gjerne innslag av sosial kritikk. Men som en kontrast til den analyserende, sosiale tematikken preges de også av en drivende indre søken, som gjerne fører til grensen mot det ugjennomtrengelige, uforklarlige. Og det er gjerne denne dobbeltheten som skaper energien i diktningen."
(Geir vestad i "Hedmarks diktere")

"Ja! Nettopp et ansikt i ord har Terje Amundsen; midt i et hav av ansiktsløs poesi!"
(Martin Nag i "Friheten")

Opptredener og opplesninger:
Club 7, Arbeidskollektivet i Hjelmsgate (Oslo), Den Nordiske Poesifestivalen (Hamar), Volumfestivalen, Salongfestivalen (Elverum), ulike arrangementer i regi av Hedmark Forfatterlag.


Utgivelser:
1970 Nattlys
1978 Linjer mellom sten og stjerner
1981 Loft Session
1989 Moment - scene 2
1993 Vind, vinge - den kinesiske sommerfuglen
1996 Skår
2001 Solospill
2005 Umaskert, usynlig

ordbilder i samarbeid med Sissel Linge Andresen, Haakon W. Isachsen, Einar Øverenget og Jørgen Damskau


i sentrum
av virvlende lyder
og lys, fargers fraktale
fata morgana, rymers revolt:
et hvilende punkt der du årvåkent
hører og ser


*


aldri
siste side,
aldri aller siste takt,
tonen som dør bort rommer
nye toner, ukjente og ufødte,
alltid enda et da capo,
siste ord blir aldri
sagt -
 

Foto: Kultursalongen, Nordisk Poesifestival på Hamar mars 2009Frank Eriksen forfatter og poet

Frank Eriksen er født og oppvokst som odelsgutt på bureiserbruket Bjerkan i Åsnes. Han er bosatt i Hamar. Utvikling og utdanning har ført han vekk fra jordvegen. Han har imidlertid gjort odelsgutten, som aldri tok over en kvadratmeter jord, til en autoritet i den dikteriske verden. I denne posisjonen har han skrevet vers, viser og dikt om hvordan forholdene har utviklet seg på bygda.

Eriksen kom med to hefter på Kulturforlaget BRAK på 1970-tallet: ”Deinrare” (1975) og ”Lauv og liv” (1979). Han skrev den gangen på tillempet solørmål. Det går som en rød tråd gjennom dette forfatterskapet at han politisk er trygt forankret på venstresiden.

 

Det bør nevnes at Eriksen ved siden av å ha utviklet seg som poet, hele tiden har jobbet innen det offentlige hjelpeapparatet. Han ble ferdig sosionom i 1973. Han har jobbet innen psykiatrien og innen forebyggende ungdomsarbeid. Han var fra fylkeshold i Hedmark fødselshjelper for behandlingskollektivene for unge stoffmisbrukere. Dette skjedde rundt begynnelsen av 1980-tallet. Det mest kjente kollektivet er Tyrili, men Renåvangen og Klokkergården i Hof kan også nevnes. Siden 1982 har han arbeidet som terapeut og mekler innen den offentlige familievernsektoren i Hedmark. Han har lang erfaring, samt lang og høyere utdanning innen familieterapi. Diktet og metaforene har han brukt i terapirommet. Han har for eksempel holdt internasjonale work-shops under tittelen ”Med poesi som verktøy i familieterapi”. Han er representert i ulike fagtidsskrifter. Den poetiske stemmen er alltid nærværende.

 

”Hvordan ble du forfatter?” spurte Dagbladet Frank Eriksen i et intervju i mai 2005. Han svarte: ”Jeg stammet under oppveksten. Jeg likte å være i det ordløse, det hvite. Jeg ble forfatter da jeg i siste timen en vinterefta på folkeskolen så ut av vinduet. Snøfillene dalte tett. Det stemte liksom med ei strofe fra et dikt i Nordahl Rolfsens lesebok. Diktet var skrevet av Gabriel Scott: ”Nu daler det sne/ nu daler det sne/ tyst over skov og heie.” En sørlending med de bløte konsonantene sine hadde diktet så det snødde inne i meg som solung. Digre filler dalte. Jeg vasset der jeg satt, i mange centimeter med nysnø. Jeg hadde et språk. Jeg hadde ei tone. Det har vært viktig for meg å ha et jordsmonn, samme hvor skrint det er. De diktene jeg er best fornøyd med, har begynt med spilt sæd:

 

 

INNE I VERDEN’ DIN

 

Inne i verden’ din

letter tankene fra

fersk pløygsle

drømmen driver

attåt alt det

ufruktbare.

 

Fra ”Skrinn jords liv”, Solum Forlag 1993

 

 

SPILT SÆD

 

Jeg spilte ofte

sæd på bakken.

 

Slik fikk jeg

jordvokste dikt.

 

Fra ”Åretakblink”, Solum Forlag 1995

 

Frank Eriksen er også av et vegarbeidende folk. Han skrev ”Vegvoktervise” på oppfordring av Statens Vegvesen i 1976. Denne visa sammen med andre viser ble mye brukt innen Statens Vegvesen, bl.a. under den offisielle åpningen av Norsk Vegmuseum i Hunderfossen i 1992. Han har hatt flere store skriveoppdrag innen vegsektoren.  

 

Visa har Eriksen alltid hatt med seg. På coveret til CD-en hans fra 1996, ”BLÅ VISER  - solørslaviske toner”, står det:

 

”Det begynte med viser, aller mest viser i kjærlighetsmoll. Far min satte seg med gitaren i stua søndag formiddager, stua vi ellers bare brukte om det kom fremmen på besøk. Jeg tror han gjorde det for ikke å bli hørt. Men jeg hørte… Da år og utvikling sammen med dyktige musikere hjalp meg å tydeliggjøre visene jeg bar på, satt tona i veggene fra fars søndagsstunder – denne tona jeg fort ble klar over måtte kalles for solørslavisk. I tidsspennet 1974-1995 vokste ”Blå viser” fram.”

 

Eriksen har ved flere anledninger karakterisert seg som en rotlaus hemføing. Geir Vestad skriver bl.a. om Frank Eriksen i boka ”Hedmarks diktere” (2008):


”Karakteristisk for diktningen hans er koblingen mellom sinn og natur, indre og ytre landskap. Ofte har han kretset omkring minner og oppbrudd, men like mye om det som binder og knytter sammen. Det som stilner, avtar, beveger seg bort –
det er stemninger som Frank Eriksen gjerne beveger seg inn i. Etter hvert er nok den geografiske tilhørigheten blitt mindre understreket i diktene, og det politiske engasjementet er blitt mindre tydelig. Viktigere er det blitt å sette det dagsaktuelle inn i større sammenhenger, gi det videre perspektiver. Med ”Nav og natt”, som han utga etter åtte års taushet, tar han ytterligere et skritt videre. Her er det et tydeligere personlig nærvær til stede; det er som om dikteren på en ny måte har våget å framstå med sitt eget, med sitt sted, med sine nærmeste. Og det gir både en ny nærhet, en annen følsomhet og en egen varme til disse diktene, som er et høydepunkt i et forfatterskap som framstår både som typisk og helt sentralt i hedmarkslyrikken. Han skriver i tradisjonen fra Børli, men har arbeidet seg fram til et sterkt personlig formspråk.”

 

Frank Eriksen har samarbeidet med bildende kunstnere og musikere, ikke minst innen jazz. Han kaller dette samarbeidet for ”møteplassen lyrikk, musikk og grafikk”. Han har lenge arbeidet sammen med grafiker Jon Olav Helle. Av musikere innen jazzsjangeren kan bl.a. nevnes den avdøde gitaristen Jarl Åsvik og saksofonisten Odd Riisnæs. Av yngre jazzmusikere har han fortsatt et samarbeid med pianist Helge Lien. De siste tre årene har han samarbeidet med den svært lovende unge saksofonisten Kasper Skullerud Værnes.

 

Frank Eriksen er representert i en rekke antologier. Siden han debuterte på Arbeidern Forlag i 1980, er alle åtte diktsamlingene hans innkjøpt av Norsk Kulturråd. Han er medlem i Norsk Forfattersentrum, Den norske Forfatterforening, P.E.N., TONO og Hedmark Forfatterlag.

 

FRANK ERIKSEN (1947)

 

1980 Korridoren (d)

1982 Ute på balkongen (d)

1987 Snøgard rundt månen (d)

1989 Stier av lys (d)

1990 Så lenge jorda fins (d)

1993 Skrinn jords liv (d)

1995 Åretakblink (d)

1996 BLÅ VISER  - solørslaviske toner (kassett/CD)

1997 ”Da er du hem’att…” (viser og historiske streif)

2003 Nav og natt (d)

2005 Svart svane (sk)

Foto: Kultursalongen, Salongfestivalen 2009


Oddvar Karvainen Øieren, forfatter og formann i HFL

Sjølbiografi

Lik mange andre er jeg genuint interessert i historie og historier. Og vi er alle historier, før vi blir historie. Hva husker jeg sjøl av mi historie? Tja…når jeg skygger unna private opplevelser, som nok er de sterkeste, dukker det fram et knippe sterke begivenheter, som det kanskje er verdt å dvele ved, innledningsvis:

Skotterud, juni 1975. Sitter i slørblå junikveld ute på trammen, med Hans Børli.
Speller finnskogblues på gitaren, småprater om livet. Jeg lytter til livsvisdom.
Luanda, Angola, februar 1981. Sitter som fange av MPLA på fjerde døgnet, i et kott, på en nedbomba flyplass. Memorerer Børli for rotter, mus og kakkerlakker."Hvor stor sorg skal til...?"
Shifidi Square, Katutura utenfor Windhoek, Namibia, 1.Mai 1987. Kl.0600. Rigger scene for Namibias første 1. mai feiring noen sinne, sammen med vennene mine, Richard, Ben, John og Anton og bandet "The Heros". Vennene mine utgjør ledelsen i Namibias raskt voksende fagbevegelse (Ben og John har lært fagforeningsarbeid av Mandela etter å ha sittet 7 år sammen med ham på "Mandela-universitetet", Robben Island) og arrangementet er erklært ulovlig av interimregjeringa. Richard drar for å fikse strøm, fra ei nærliggende kirke og gir meg ansvaret for arrangementet, hvis politiet skulle dukke opp. De dukker opp med våpen og videokameraer. Jeg er dritnervøs og spent på om gruvearbeiderne tør å komme. Arrangementet skal begynne kl 10.00. Det kommer en håndfull syngende, med frihetssanger og slagord kl.0945. Vi kikker spent rundt oss i townshipen. Kl 10.15 kommer de. Rakryggede. Syngende. Ti tusen svarte arbeidere, med redskaper i hendene.
Pelplin, sør for Gdansk, Polen, november 1993. Hele nonneklosteret, med hundre fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede damer, jenter og barn rister av rytmeglede da vi setter igang med afrikanske trommer. Den stramme sjefsnonna på 120 kg slenger meg rundt i en hvirvlende dans. Jeg får henne på kne, først når vi roer ned med "Per Sjuspring."
River View Lodge, Cape Town, Sør-Afrika, May 1998. Ærbødig støtter jeg den hvithårede mannen, med det klare blikket, fra bilen og inn. "Takk, Oddvar," sier han. Han har kommet for å besøke meg og gruppa her på denne loslitte lodgen. Hvem han er? Jo, han er 89 år gamle Walter Sisulu, Nelson Mandelas læremester og fengselskamerat, og den første heltids ansatte i ANC.

Jeg heter Oddvar Øieren (født 1949) og er bosatt på Elverum, hvor jeg har arbeidet i full stilling på Elverum folkehøgskule de siste 23 åra. Her er jeg velsigna med både pen kone og gjeld, samt fire flotte ungdommer på full fart ut i verda.
En trygg oppvekst djupt inne på Finnskogen, på den første finnegarden på Brandval Finnskog (farsslekta Karvainen, morsslekta Valkoinen), ga tankene flukt og fantasien rom. Og med 5 km å gå til den eneste klassekameraten min, vart kroppen tidlig trent. Far min kjørte tømmer og snøplog om vinteren, og drev eget firma med skogmaskiner; bulldoser, traktorgravere, lastebiler og boremaskiner, i sommerhalvåret. Og vi fire barna var med på alt, helt fra vi kunne gå. Slik fikk jeg en variert og praktisk oppvekst, med rikelig både av natur og teknikk. Seksten år gammel reiste jeg i sommerferien alene på |jobber i Vest-Værmland og grov tomter og vassledninger med traktorgraver, samtidig som jeg begynte å skrive lyrikk. Jeg vokste opp, åndelig og fysisk, midt mellom Hans Børli og Åsta Holt, som begge ble venner og læremestre.
Litt idrettstalent, kombinert med stor energi og treningsiver, ga etterhvert gode resultater på idrettsfronten, med kretsmesterskap og medaljer i friidrett, fotball, terrengløp og ski. I langrenn var jeg lovende, med bl.a. 2 klare seire i internasjonal løp for junior, og med bronse i stafett for Hernes, i mitt første senior-NM (Fåberg 1971) før jeg la opp året etter. Jeg var håndplukket til skitroppen i HMKGarde, hadde gått lærerskolen i Elverum, hvor jeg håndplukket min kone, og fortsatte med 2 år på Norges Idrettshøgskole.
Imidlertid hadde jeg allerede jobbet litt med lyrikk og musikk. Til muntlig eksamen stilte jeg med gitar og egne viser. Og da jeg skulle levere den teoretiske delen av min mellomfagsoppgave i friluftsliv på NIH, valgte jeg å levere den som ei samfunnskritisk diktsamling, "Skrik før snøskredet". Dette skapte rabalder. Eksamenskommisjonen "sprakk". Høgskolerådet måtte sammenkalles. Jeg ante for første gang i mitt liv at jeg var inne på noe. Ble kontaktet av NRK-radio som laget et eget program om diktsamlinga. Senere ble den utgitt og utsolgt (opplag 1000 eks.)
Som ferdig adjunkt var jeg først ungdomsarbeider/kateket i Elverum menighet i to år, før jeg giftet meg og dro til fjells, som barne-/ungdomsskolelærer to år i ei fjellbygd på vestsida av Femunden. Disse fire åra ble preget av mye naturliv og mye skapende virksomhet med lyrikk, musikk, drama og revy.
Tilbake i Elverum i 1978 fikk jeg ønskejobb på folkehøgskolen, hvor jeg har hatt ideelle arbeidsvilkår i et kvart århundre, med voksen ungdom fra hele verden. Her har jeg i hovedsak undervist i idrett og friluftsliv, teater og solidaritetsarbeid. Mye av fritida mi har jeg lagt ned i organisasjonsliv her. Et par eksempler:


1) I 1979 kom Dag og Ellinor Hareide til Elverum og trakk meg fra starten av inn som sentral i planleggingen av Namibiaaksjonen i Elverum i april 1980, hvor 7000 mennesker i Elverum laget en fantastisk lokalsamfunnsaksjon for namibiske flyktninger. Umiddelbart dro vi i gang Namibiaforeningen på Elverum, og jeg har vært aktiv her siden. Vi startet pionervirksomhet, som en ny folkelig solidaritetsbevegelse, og hadde på det meste, midt på 80-tallet, ca 60 ansatte og et budsjett 50 millioner NOK. Jeg ble sendt på pionerreise til de namibiske flyktningeleirene i Angola, og senere som førstemann inn i det krigsherjede nord-Namibia. Slik har jeg et mer enn 20 års vennskap med- og inngående kjennskap til frigjøringsbevegelsene ANC og SWAPO og deres ledere, som i dag er presidenter, ministre og det som verre er. I Namibiaforeningen har vi i dag en egen rammeavtale med NORAD på ca 11 millioner NOK, som bistandsorganisasjon. Jeg reiser ofte til det sørlige Afrika, og gjorde bl. a. forundersøkelse ( en måned) i 1998 og forprosjekt (tre måneder) i 1999 for et stort kulturprosjekt (som fortsatt ligger på is).
2) I 1990 ble jeg spurt om å være tekstforfatter og instruktør/regissør for det nystartede Elverum barnemusikkteater, noe jeg sa ja til med glede. Jeg hadde
denne fritidsjobben i 6 sesonger. Det var et krevende stykke arbeid, både organisatorisk og kunstnerisk, med ca hundre involverte barn og voksne til sammen hvert år. Men jeg vokste med oppgaven, og føler meg trygg på at "hele" Elverum fortsatt er stolte av produksjonene våre. Vi fylte kulturhusene, NRK-radio og TV kjøpte og sendte et par av dem i " lørdagsbarnetimen" og "Midt i smørøyet", Gyldendal lagde rollehefte, Cd og Video, osv. Og viktigst av alt: Barna stortrivdes på scenen.
Til slutt i denne sveipen over mitt livs høydedrag vil jeg si litt om min dramatiker/instruktør/regissør/produsent/turneleder erfaring. Jeg startet "Solidaritetsteateret" som et flerkulturelt amatørteater i 1980 (et av de første i Norge), og leder det fortsatt. Det er elevteateret ved Elverum folkehøgskole, og har i alle år dessuten hatt aktører fra Elverum og omegn, samt spennende gjesteartister. I dette teateret har jeg hatt ca 500 aktører fra 50 land, og turnert med 200 forestillinger, fra Trondheim kretsfengsel i nord, til Western Cape University i sør. Mer enn 30 000 har sett forestillingene våre. Jeg har skrevet 22 teaterstykker/musikaler, hvorav 3 på engelsk. Alle stykkene mine har jeg sjøl iscenesatt og turnert med, og de har fått god respons overalt. Teatergrupper/skoler i Norden og faktisk også i andre verdensdeler, har oversatt/vist flere av stykkene mine.
De engelske stykkene har kanskje vært mine største publikum suksesser, ved siden av "Nord-boere", en farse mot fremmedfrykt og "Isrose". Jeg var en av de første i Europa som skrev teaterstykker om Nelson Mandela, (ett av dem hadde premiere på Ullersmo landsfengsel, hvor Arne Treholt satt bak og oversatte for de utenlandske narkolangerne) og "Salt of the Earth", min musikal om ham, ble invitert til Cape Town av ANC's ungdomsorganisasjon, i forbindelse med Mandelas 80 årsdag. Jeg plukket ut aktørene, instruerte og regisserte, sto for mye av den praktiske og økonomiske planleggingen, la opp turneen sammen med ANC og vi framførte musikalen for ca fire tusen tilskuere på 4 forestillinger i Cape Town, med 79 aktører fra 21 land. Budsjettet var på litt under 800 000 NOK. Det største publikummet - og den sterkeste positive responsen på en enkelt forestilling, hadde jeg på mitt siste stykke, "Twentieth century's song" i Mai 2000, på Atlantis High School i den fargede townshipen "Atlantis", rett utafor Cape Town: 2000 svært begeistrede elever og lærere!

Andre interesser
Hva mer av interesse? Jo, jeg lafter små tømmerhytter, lekestuer og andre småbygg i tømmer. Det har vært en stor tilfredsstillelse å lære seg et gammelt godt fysisk handverk helt fra bunnen.
Dessuten må jeg ha musikk til arbeidet. Har lært meg å spille brukbart djembe (afrikansk tromme) og gitar. Er i tillegg svært glad i å synge og tar gjerne hele videregående skoler ut på gymnastikksal golvene og lærer dem 4-stemt afrikansk sang og dans. Har komponert melodier til ca tretti egne viser.

Priser og fy-rop
Et par av mine teaterstykker er innkjøpt av innkjøpsordningen for ny norsk dramatikk. Jeg har fått kulturprisen i Elverum (1987) og Norges Amatørteaterforbunds hederspris (1991), uten at det har gjort meg sikrere på at jeg driver med det jeg skal. Kanskje det sikreste tegnet på at jeg befant meg noenlunde på vegen min var da jeg ble forsøkt politianmeldt og truet av Hedmark Fremskrittsparti på slutten av åttitallet. Til åpen mikrofon på NRK-radio ble jeg innkalt og truet, og bedt om å beklage uttalelser i et radiointervju, der jeg etter Frp' s mening hadde fornærmet Hedmark Frp' s to tusen velgere. Jeg valgte å benytte anledningen til å forsterke mine utsagn, og repliserte at Hedmark Frp' s ledere hadde fornærmet 20 millioner flyktninger.


Tilslutt: noe av min litterære produksjon:

(Få forlag tjener noe på norsk dramatikk. Lillemorsland /ISROSE er utgitt på Gyldendal Norsk forlag, de fleste av de andre teaterstykkene er utgitt av Namibiaforeningen/NORAD og /eller på Hedmark Skoleservise / eller privat. Mange av dem finnes i Norsk Amatørteaterforbunds utleiekataloger. Diktsamlinga "Skrik fra før snøskredet" er utgitt i 1000 x på kulturforlaget BRAK og er utsolgt. )

For ungdom/voksne
Skrik fra før snøskredet (diktsamling, om økokrisa)
Avgrunnen (Når fjellene rockes)(drama/musikk, om mennesker på ei fjellhylle)
Prøveboring i oljeberget (diktsamling, ikke utgitt)
7 lyriske tekster til musikalen "Thank you for the music"
Svart på hvitt (1. skuespill i trilogi om Namibias historie)
Et stykke raffinert rasisme (2. skuespill om Namibias historie)
Suverene Namibia (forspill til frigjøringsdagen, 3.skuespill om N's historie )
En dråpe fred ( om kulturkollisjon i Namibia etter frigjøringa)
Trade, not aid (aksjonsteater om U-landshandel og holdninger)
Kaffe (historisk aksjonsteater om urettferdig verdenshandel)
Nå kan du slå! (usynlig teater i Augusto Boals ånd)
Nelson Mandelas fengslende liv I -1942-62 (skuespill)
Nelson Mandelas fengslende liv II -1962-88 (skuespill)
Crossroads (tekster til musikal on Sør-Afrika, i Uppsala)
Salt of the Earth (musikal om Mandelas liv og spesielt hans eksistensielle
valg rundt 1960-61)
Nord-boere (farse mot fremmedfrykt, om "boer" holdningene i Norge)
Let there be rock (musikal om rockehistoria fra Afrika til Utfrika )
Utsikt fra silikon valley (kjøttfarse om skjønnhetsklinikk)
An injury to one (skuespill om den siste dagen i livet til min gode venn, Anton Lubowski, som var berømt namibisk advokat og menneskerettighetsforkjemper, og ble brutalt snikmyrdet hjemme i Windhoek 12 september 1989. Morderne er fortsatt på frifot.)
Twentieth century's song (skuespill om det 20.århundre)Barne/ungdomsstykker:
Trollmannen i Svartholtet (om trollet som får skylda, når menneskene handler
ondskapsfullt eller feil)
Pinnochio (nydramatisering med vekt på farskjærlighet , ble sendt som lørdagsbarnetime i NRK-radio)
Redd Yggdrasil ( masketeaterstykke om gutteklubben Nord og jentegjengen Sør, omkollisjon mellom fortid og framtid, mellom mytologi og økologi, nå guden TOR kommer ned gjennom hullet i ozonlaget. Gikk som TV serie i "Midt i Smørøyet" på NRK, 3 lørdager i Januar 1993)
Gaia ( fargerik musikal om livets historie i verdensrommet og på planeten vår,
og kampen mellom Dua Deo og ravnen Korp)
Lillemors land, (skuespill om mobbing), utgitt av Gyldendal Norsk Forlag som "Isrose", med rollehefte, Cd, Video, prosjektveiledning og en samling av de 50 beste historiene om mobbing i skolen, skrevet av skolebarn, etter landsomfattende konkurranse i Norge. Alt utgitt i samarbeid med Vesta Forsikring og Lærerforbundet.
Millie (skuespill om ei 11 årig rullebrett jente som nyttårsaften 1999 synes det meste er kjett, og at tida ho lever i og stedet på lever på og folka ho lever med er helt pyton. Plutselig havner ho tusen år tilbake, i år 1000 e.Kr. og får snart et annet syn på livet, samtidig som hun oppfattes som magisk og farlig.)


Diverse
Ellers har jeg hatt instruksjon/regi på andre tradisjonelle teater/revy oppsettinger, bl.a. på "Peer Gynt". Jeg har hatt regi, og også noe koreografi, på store musikk oppsettinger, som f. eks. "Hey You", musikk, drama og danse oppsetting med det beste av PINK FLOYD, og i fjor (2000) "Fragile", musikk, drama og danseoppsetting med det beste fra STINGs solokarriere.

Jeg har hele mitt voksne liv jobbet med lyrikk, både for å få grep om noe jeg strever med, og fordi jeg liker å leke med ordene og språket. Har et spennende knipe fortellinger og kortprosa liggende, med temaer fra oppveksten, og fra den første tida med spedbarn.
Har skrevet ca 100-120 sangtekster, mange av dem ligger inne i barnemusikkteater stykkene. Ellers har jeg skrevet mengder av sanger og prologer på bestilling, den siste var Tusenårsproglog for Elverum kommune, nå til tusenårsskiftet. Har også skrevet to historiske tablåer, ett for Spind -halvøya ved Farsund og ett for Kvalvik på Nordmøre.
Foto: Trine H. Løken Oddvar og Trude Brobakken Herstad (14) på skrivekurs arrangert av Hedmark ForfatterlagTed M. Granlund, poesibekjent og provokatør

"Det hjelper ikke å sitte hjemme å vente på at ting skal skje. Jeg vil være med å sette i gang....."

Sitatet er hentet fra et intervju litteraturmagasinet Jung hadde med Ted 12. mai 2002. Da var han 25 år, blitt tildelt fylkeskommunens kulturpris 1999 og nettopp sluppet sin andre diktsamling "Rynker i jord" (utgitt på eget forlag K.Ø.S. som visstnok betyr kniv, øks, spade) -  en samling som ble kjøpt inn av Norsk kulturråd. Og ting har skjedd..... alt fra å drive et litterært magasin med ungdom som målgruppe og bidragsytere, arrangert litteraturkvelder i Drammen med ferske og mer erfarne poeter, til uttrykningspoesi og støntpoesi. Allerede 2003 hadde Ted sin tredje diktsamling "Regnet som sprenger bak tinningne" ute på markedet.

Hvem er så denne "merkelige" poeten som plutselig kan dukke opp i en forsamling, ved så i neste øyeblikk være forduftet igjen før publikum nesten har rukket å registere poeten? Eller poesibekjenten som reiser rundt med bilen full av bøker, i betydning take-away-poesi, klar til å rykke ut med poesi hvis folket ringer?

"Jeg er lei av at kunst og poesi oppfattes som så "fint" at det blir fjernt for folk flest. Det er artig å få til noe nytt. Og jeg ønker å fjerne poesien vekk fra den pidestallen den ofte havner på," .........
Klar tale fra en poet som til de grader vet han snakker om. At folk til tider opplever ham provoserende, får stå sin prøve. Her gjelder det å få poesien ut til folket!

Men om poesien blir gjort mer folkelig gjennom  formidlingsprosjektet, vil ikke det nødvendigvis være synonymt med at diktene i seg sjøl oppleves som folkelig og jordnære. Til tider kan Ted bevege seg i et svært så abstrakt landskap. Ønsker du å trenge inn til kjernen, har du værsågod å arbeide med saken....

"Ted er et språklig talent som skaper spennende uttrykk som overrasker med fine perspektiv mellom stort og smått," skriver Helge Torvund i Dagbladet etter siste boklansering. "Diktene har et felles uttrykk, og i noen tekster om forhold finnes det en følelsesmessig substans som løfter parti av diktene og gir oss gjenkjenning: der trekker vi pusten / og hvisker / hemmelighetene våre til oss selv."

"...jeg gjentar ikke meg selv. Hver ny bok krever et nytt stemmeleie, og mine to siste bøker er veldig forskjellige. Hva boka handler om, mener jeg er opp til leseren å finne ut av. Jeg setter bare fram forslag og bilder....."

Hvilket stemmeleie Ted velger ved neste korsvei, skal bli veldig spennende å følge!

                   *

Ted M. Granlund fyller 30 år i 2009
Født på Løten, bosatt på Elverum
Har skrevet siden 1994
Utgir bøkene sine på eget forlag - K.Ø.S.
Vært medlem av Hedmark forfatterlag siden 2000
Styremedlem siden 2001
Har avholdt flere skrivekurs for unge, både alene og sammen med etablerte forfattere.
Jobber aktivt for å bygge opp et ungdomsmiljø innen litteratur både i Hedmark og Elverum.

Litterær produksjon:

"Dynamo", Diktsamling, 1999
"Rynker i jord", Diktsamling, K.Ø.S. 2002
"Regnet som sprenger bak tinningene", Diktsamling, K.Ø.S. 2003


Lola, lyrikk og musikk


Lola Buchengende er født i Kongo, men bor i dag sammen med familien på Elverum. Er for tiden student på Hamar Lærerhøgskole. I samarbeid med Sidsel Juell Theisen, er han initiativtager til jammeprosjektet Musikksmia som møtes på Glomdalsmuseet til faste samlinger. Har i flere år medvirket i flerkulturelle sammenhenger i samarbeid med musikere som Atle Lien Jenssen, Hamid Heydary, Nematollan Rahimi og Jai Shankar. Stor tromme-entusiast som trives i rollen som trommepedagog. Skriver samfunnsrelaterte tekster og sanger.
Foto: Viggo Ødegaarden, Lørdagssalong 7. februar 2009