"Årets glemte laurbærblad" - i Åsmund Sveens ånd...

Heldigvis finnes det kritiske forskere som stiller spørsmål ved fortidas sannheter...


Vår historie må omskrives når skjulte faktaopplysninger graves fram fra fortida, men er vi for stolte til å si unnskyld?


Historien forteller ikke alltid sannheten...! Ei heller "subjektive" biografier som lar antagelser og synsing framstå som ren faktagjengivelse. Derfor ønsker Kultursalongen å etablere en tradisjon vi har kalt: "Årets glemte laurbærblad" - i Åsmund Sveens ånd. Ideen ble født under Åsmund Sveens 100-årsjubileum 2010, som stort sett, ble forbigått i stillhet. Hensikten er å kaste lys på en person vi mener er blitt urettmessig behandlet av sin samtid med følger for ettertida. Skal vi få grep om den faktiske historien, må vi tørre å ikle oss fortidas briller som la klare føringer for menneskers valg, muligheter og begrensninger. Det er alltid lett å være "etterpåklok"...I dag skjuler historien altfor mange fortellinger om mennesker, som av ulike motiver/årsaker, er blitt utstøtt, fortiet, bortglemt - mennesker som fortjener en plass i sola! Markeringen av "årets glemte laurbærblad" vil alltid finne sted under aprilsalongen tett opptil Åsmund Sveens årsdag 28. april!