~ Lokale musikere/grupper/artister ~

Først og fremst vil Kultursalongen presentere musikere med tilknytning til Østerdal'n, Hedmark & Oppland

Atle Lien Jenssen er folkemusiker, forsker, pedagog og sykepleier.


Atle Lien er født i Oslo 1956, bosatt på Hamar, og fikk sin første interesse for folkemusikk i Østerdalsringen i Oslo på 1970-tallet. Fra 1979 har han drevet med innsamling av folkemusikk i Hedmark, dels alene, dels i samarbeid med enkeltpersoner og institusjoner som Norsk Folkemusikksamling ved Universitetet i Oslo og Rådet for folkemusikk og folkedans ved Universitetet i Trondheim. Arbeidet har resultert i et omfattende privat arkiv og flere plater og bøker med tradisjonsmusikk fra Hedmark. Atle er en ressursperson i folkemusikkmiljøet i Hedmark.

Når vi snakker om Atle, snakker vi om en allsidig folkemusiker og kulturformidler. Er opptatt av den lokale polsdansen i Sør-Hedmark og dens alderdommelige stiltrekk, men spiller også runddansmusikk, visetoner, slåtter og bruksmusikk - i konsertform så vel som i teatersammenheng. Av instrumenter trakterer han blant annet: Fele, enrader, gitar, fløyter, bukkehorn med einertunge, østerdalsklarinett (neverklarinett) og andre strengeinstrument. Instrumentene bukkehorn med einertunge og østerdalsklarinetten har han revitalisert og satt i ny produksjon i samarbeid med instrumentmakeren Magnar Storbækken på Tolga.

Som en av de mest profilerte folkemusikerne i Hedmark gjennom mange år, har Atle spilt utallige konserter og deltatt på festivaler i inn- og utland. Har årlige kurs/undervisning om folkemusikktradisjonen i Hedmark ved Bull Akademiet på Voss og folkekulturinstituttet på Rauland. Atle Lien har vært en nøkkelperson i utviklinga av den flerkulturelle musikksatsinga i fylket, og i formidlinga av fylkets egen folkemusikk.

Diskografi

Karva blanding
Heilo, 1986

Om berg og dalar dom kunne tala
Heilo, 1990

Hurvomhei
Eget selskap, 2001

Huskum Buskum
Eget selskap, 2008


Medverkande på andres plater:

Norske turdansar
Heilo, 1994

Hyrdestund
Heilo, 1996

24 polsdanser fra Finnskogen
Finnskogen kulturverksted, 2002

Tenkt på lenge…
med Ellen Marie Tangen, eget selskap, 2002

Fra Tullerud til Horne
Eget selskap, 2004

Solørsalmer
med Hamar Domkor, eget selskap, 2006

Goda stjerna
med Geirr Lystrup og flere, Juni/KKV, 2007

 

Andre utgjevingar/bøker/aktivitetar:

Min elskede pike og venn
Bok om visetradisjon etter Guttorm Flisen fra Elverum, Aschehoug,1987

Gamle notebøker og opptegnelser fra Hedmarken
Lokalhistorisk Forlag, 1992

Solørmusikken
O. M. Sandvigs opptegnelser fra Solør, Odal og Finnskogen - Solørforlaget, 1996

På Budor vi danse skar… Spelemenn og tradisjonsmusikk på Hedmarken Oplandske Bokforlag, 2007

En rekke artikler om folkemusikktradisjoner i Hedmark.

Har deltatt på festivaler i Norge, Sverige, Latvia, Litauen, England, USA

 
Produksjoner:

Hemgjort
Heilo, MC, 1980.
CD 2007 som vedlegg til boka På Budor...

Min elskede pike og venn
MC som vedlegg til boka med samme navn,1987.
CD 2008 som frittstående utgivelse.

 
Priser:
Hedemarklagets kulturpris, 1997
Æresmedlem av Hedmark folkemusikklag, fra 1997
Finnskogen takker deg, 1984
 

Presse / kring- kasting:

Diverse oppslag i Hamar Arbeiderblad, Østlendingen, Spelemannsbladet, etc.


http://www.folkogdans.no
link til Norsk folkemusikkformidling