~ Lokal kunstnerkatalog ~

Trond Einar Solberg Indsetviken, billedkunstner og akvarellmaler

Foto: Kultursalongen, Torgdager på Natthagen 1.-2. august 2009


Trond Einar Solberg Indsetviken – en ortodoks villmann!

Presentasjonen er oversatt og omarbeidet med utgangspunkt i en artikkel som stod i "Akvarellen" nr. 4 - 2007, ført i penn av Jacqueline Stare.

Når man hører Trond Einar Solberg Indsetviken snakke om akvarellmaleri, høres han ut som en klassisk, ortodoks akvarellist. Han tillater ikke (innkjøpt) svart farge i en akvarell og ikke hvit heller. Men ser man han male, ja da er han i aller høyeste grad tilstede i nåtida – en eksperimentell akvarellmaler som uttrykker villskap. Det er bare hans egen fantasi som setter grenser for hans skapende billedkunst, og hans energi og nysgjerrighet er uendelig.

Trond ser maleriet som ren forskning, og det må også hans elever forstå. Når han holder kurs, får ingen lære å male landskap eller stilleben. Grunnen er helt enkelt den at skal man male landskap, stilleben eller portrett så stilles det krav til tegnekunnskaper, og kursene til Trond baserer seg på hvordan man skal kunne styrke troen på seg selv. Motivmaleri får elevene gjøre på egenhånd, ikke på hans kurs! Da må elevene lære seg å utforske sine verktøy. De må lære seg hvordan pigmentene fungerer i vann under ulike temperaturer, og de får teste et stort antall sorter papir for å finne hvilke som passer dem best. Selv tester, bruker og forkaster han ulike fabrikat og går tilbake til papir han vraket for et antall år siden. Det finnes noen papirsorter som han helt enkelt ikke kan fordra lukten av når han maler på dem.

Trond har endret sin måte å arbeide på under årenes løp. Kanskje fungerer teknikken hans nå sammen med papir han ikke syntes noe om tidligere, og han følger nøye med på hva som skjer på akvarellpapirmarkedet i stort. Han lytter på kolleger, og går igjennom moment for moment, som en kunstner har beskrevet, for å se om det er noe han selv kan ta til seg og/eller videreutvikle.

Elevene får ikke minst lære seg å aldri blande mer enn to farger – å blande sine egne grønne, grå og svarte farger. Ingen slipper unna, og han gjennomfører en streng disiplin som det ligger mange pedagogiske tanker bak. Det er også viktig å slippe til sin egen og gruppens humor. Behersker man ikke verktøyene sine, ja da har man ikke en sjanse til å utvikle maleriet sitt. Utallige øvelser gjennomføres, og ingen får male forestillende motiv. Disiplinen er steinhard, og like stor er respekten for maleriet og for elevene! Idealantallet for en gruppe er seks personer. Da har han tid for hver enkelt og alle demonstrasjonene han gjør når det oppstår et spørsmål. Han rører aldri en elevs pensel eller andre verktøy. De er for private og ”hendene er hellige”! Å gå inn og begynne male en korrigering i en annen persons akvarell skulle han aldri en gang drømme om å gjøre!

I Tronds vindu står flere bokser med store mengder av pensler han bruker sjelden eller aldri. Han legger papirark på store kartongskiver slik at det våte papiret suges fast til underlaget. På den måten unngår han å bruke limbånd. Han bruker en stor bred kost, en stor rund rougebørste for store flater og en japansk kalligrafipensel, som han suger opp overflødig farge med. Han kan kaste en pensel mot papiret, og den fargefylte penselen skal havne utenfor, men slippe farge inn på den hvite flaten. Og han bruker injeksjonssprøyter! Med disse sprøytene suger han opp farge, og så måler han nøye og lenge før han ”skyter” ut fargen på papiret! Han kan sitte og planlegge en akvarell i timer, ja i blant dager, da han tenker og mediterer. Til slutt har han formet den ferdige maleriet inne i seg, før han blander farger og begynner å arbeide. Senere kan et arbeide få hvile i dager/måneder mellom slagene.

Det som visse kunstnere elsker og tar vare på – akvarellens overraskelsesmoment – skyr han. Ulike effekter, som nebuloser blant annet, som hører sammen med pigmentenes karakter, om han unntaksvis vil ha dem, er i så fall effekter som er nøye planlagt. Der kommer hans krav på absolutt kunnskap om sine medier inn. Uten kunnskap, forskning og langvarig øvelse går det ikke an å oppnå de resultat han vil ha. Injeksjonssprøytene, som han har i mengder, hører sammen med at Trond har en meget uvanlig sykdom. Hver sjette uke må han gjennomgå en meget tøff medisinering på sykehuset. Gjennom å arbeide med disse sprøytene fører han sin hverdag inn i bildene. En annen sak er at han er helt avhengig av å kjøre bil, fordi han bare kan gå korte avstander av gangen. Han legger gjerne ut store akvarellpapir på gaten som kjøres over av biler og sykler eller får skoavtrykk av gående. Disse akvarellene blir hans ”byportretter”. Han er ikke interessert i å skildre byen eller samfunnet som sådant, men av det som skjer, hendelser som passerer akkurat den dagen  han var på plassen. Han ser hvilke spor bil/sykkeldekk og menneskenes sko setter på papiret og bruker dem som deler av et malearbeid.

Edvard Munch la ut ferdige oljemalerier i hagen sin for å se hvordan elementene virket inn på lerretene. I likhet med Munch lar Trond sine akvareller ligge ute i regn, pøsregn, duggregn og når det snør. Han vil se hvilken virkning naturen har på arbeidene.

Tronds akvareller og de store bildene er ofte veldig rene med store fargefelt som gjerne toner inn i hverandre, og så en eller et par enkle former som bryter stillheten eller snarere ensomheten i dem – nærmest meditative malninger. Akkurat nå er han fasinert av helleristninger som motiv (2007), og de forekommer både i hans akvareller og i andre teknikker. Tronds bilder hører sammen med hverandre, men det er også en måte å teste betrakterens evne til å se og oppleve.

Forstår vi hans opplevelse av ensomhet, hans følelser overfor liv og død, hans vilje til å fjerne alt unødvendig til et minimum?

Trond hører til den type kunstnere som arbeider med titler. Han leter etter korte titler som er fylt med assosiasjoner, og som gjerne bryter, men likevel hører sammen med selve malningen.

Vi, som betrakter, tar imot et bilde (skulptur, tekst, musikk…) ut i fra våre egne erfaringer, kunnskaper og temperament. Derfor blir heller aldri møtet mellom et kunstverk og en betrakter like fra menneske til menneske.

Trond snakker om sitt landskapsmaleri: Hans ”brainscapes” – er hans indre verdens landskaper som blir til liv i hans akrylmaleri mens hans ”landscapes” i akvarell framfor alt bygger på ren naturinspirasjon.

Det finnes mange motsatser i Tronds maleri. Han begynte helt realistisk og har senere utviklet mange ulike veier alt i fra lekre dekorative former til de reneste, tilsynelatende så enkle akvareller. Han arbeider gjerne med en spesiell trykkteknikk, collografi, hvor det ofte finnes så mange element i et bilde at det kjennes som horror vaccui, en redsel for tomrommet! Å kunne søke og tilegne seg kunnskaper på ulike områder passer Tronds lynne perfekt.

I blant svikter fargene og driften til å male for en tid. Under en periode er det absolutt umulig å gå videre i maleriet. Da vever og strikker han i stedet. Han har for eksempel laget ulike strikkemønster etter et av sine grafiske blad.

Det finnes alltid en løsning på et hvilket som helst problem for Trond Einar Solberg Indsetviken. Kan man ikke gå rett på, går man en omvei! Om det så kreves komplisert strikking for å finne tilbake til maleriet! Bare man er sta nok og vill!

http://www.tronde.no

    

Målfrid Persson (1954), keramiker

Foto: Liv Lillegrundset Haglund, Salongfestivalen 13. juni 2009 


Målfrid Persson er født i Brumunddal, men har bodd i Elverum siden 1981. Driver keramikkverkstedet MÅL keramikk hjemme i Kvitkattvegen 12 i Elverum, og har de siste årene hatt gode og travle arbeidsår i keramikkverkstedet. Målfrid hadde sin første separatutstilling i Galleri Oro i Elverum i 1995. 11 år senere var hun igjen på plass med ny separatutstilling. Bortsett fra keramikksmykkene, bestod utstillingen denne gangen av kunstkeramikk som: Relieffer, veggfat, bilder, skulpturelle arbeider og en stor krukke.  Halvparten av gjenstandene var i rakuteknikk. Båtformer og fjellmotiv går igjen i mange av arbeider.

Målfrid har vært leder for Norske Keramikere siden 2006
http://www.norskekeramikere.no  
Har vært med på å starte:

-      Elverum Husflid og Håndverkslag 1994

-      Verkstedutsalget Håndverker’n  1994. Deltar fortsatt.

-      Brukskunstnernes sommerverksted på Glomdalsmuseet 1989. Deltatt 1989-91.

-      Brukshåndverkerne i Hedmark 1987. Har sittet i styret og vært leder i mange år. Deltatt hvert år siden 1987.

Utsmykningsoppdrag:

Elverum hovedpostkontor 1991-92:
Utsmykningen består av 5 store, blå, svevende fugler.

Hernes kirke, Elverum 1994:
Utsmykningen består av 3 paneler og ei frittsvevende due plassert i en nisje bak døpefonten.

Sparebanken Hedmark, Elverum 1998:
Utsmykningen ”De to raku”. Relieffene henger i hver sin nisje.

Innkjøpt av:

Sentralsjukehuset i Hedmark 2003

Ønsker du å vite mer om Målfrid Persson, anbefales hjemmesiden: http://www.keramikk.no  

Målfrid er til stede under Salongfestivalen. Arbeidene er til salgs!
 

Kari Elisabet Svare, Gausdal i Oppland

Foto: Kultursalongen, Salongfestivalen 13. juni 2009

Kari Elisabet Svare er formidler, forteller, pedagog, skribent og silkemaler

 


Tittel: "Fra den dagen fulgte den lille bjørnen elva trofast. Om natten sov den ved elvas bredd." Fra fortellingen "En liten Bjørn og en lang reise."


Tittel: "En gang i en annen tid løp en liten vei gjennom en skog." Fra fortellingen "Trylle tanker."


Fra hjertet:

Det som kommer innenfra
skal man ikke nøle med
skal man dele
skal man spre

La det indre styrkes, gledes
les og danses, dyrkes, leves


Kort sagt er Kari Elisabet en fortellende, skrivende og skapende kvinne som har slått seg ned i Gausdal, Oppland. På Salongfestivalen kan du oppleve henne både under ”Barnas time” og ”Poesi & Performance”. Gled deg! Hun byr på overraskelser for store og små…

Jeg lar Kari Elisabet fortelle om seg selv:
Jeg liker eventyr. Har arbeidet med drømmer og vært steinerpedagog. Er forteller, skribent og silkemaler. Har etter lang tid funnet mitt sted og min vei, som jeg følger, uten å vite hvor den leder eller hva den fører meg inn i - hvilke landskap den åpner. Det kan være gode landskap, givende, utfordrende og hvilende. Nå reiser jeg mest på indre kompass; en reise som fører både inn i ettertanke og til skapende kilder, og til mennesker som overalt er mennesker til tross for at vi lever under forskjellige forhold. Mange ting er ikke som det burde være. Jeg besitter en sterk rettferdighetssans, og har idealer jeg forsøker å leve etter og være samtidig som jeg er en høyst ordinær person av menneskeslekt.

Det har blitt mye levd liv. Sjølberging med gjenbruk og jordbruk. Sjølutvikling for egen del. Etter hvert vanlig utdannelse med fokus på pedagogikk og kreativitet. Har gjennomført studier på Nansenskolens skrivekunstlinje, og er dessuten med i kjernegruppa i Lillehammer Fortellerscene. Utallige kurs i drømmearbeid, meditasjon og yoga. Reiser når jeg kan og er kallet. Vinter’n 2005 tilbrakte jeg for eksempel i Sør-Amerika. Arrangerer litt av hvert; blant annet vært ansvarlig for organisering og gjennomføring av sommerkaféer på Aulestad og Bjerkebæk 2007. Flere utstillinger.

Jeg er et skrivende menneske.
Jeg kan fortelle om det som er og det jeg ser. Har mye på hjertet som jeg gjerne deler og gir videre, som artikler om pedagogikk og barn, samfunn og vanvidd, rim og regler. Arbeider med å finne en stemme som når ut… Er samfunnsengasjert og ser klimakrisa som den absolutt største utfordring menneskeheten hittil har stått overfor. Ellers er barn en hjertesak i et samfunn der vi overlater de små til stadig mer utvidet institusjonstilværelse, TV, dataskjermer og en oppstykket hverdag. Dette kan føre til uønskede symptomer som ikke ses i forhold til helhetlige oppvekstvilkår.

Jeg er et skapende menneske.
Nyter å male på silke med de nydeligste farger. Det flyter. Kan ikke fullt ut kontrolleres. Ei heller males over. Det å styre noe ukontrollerbart samtidig som jeg tillater det uante å oppstå, fasinerer meg. Sist jeg tok penslene fram, var det som å møte en god, gammel venn som jeg lovte nye møter på silkeblanke flater; å fylle dem med symbolske, naivistiske, naturalistiske motiver.

Utstillinger:

1987 Café Cecilie: ”Trykk, tekstil, maleri”
1989 Galleri Kalle: ”Vi er alle kunstnere, vi skaper våre liv”
1991 Galleri 2B: ”Drømmer og visjoner”
1994 Galleri 2B: ”Norrøn mytologi”
1994 Juleutstilling: ”NetOpp Lillehammer”
2005 Galleri Riddervold: ”Vilt og vakkert!”
2006 Sommerutstilling på Aulestad

Jeg er et fortellende menneske.
På en steinerskole bringer fortellingen barnet viktig næring. I fem år fortalte jeg daglig eventyr og legender fra litteratur som er skrevet og selvskrevet – fortalte barna inn i verden. Har blant annet en hulderindentitet med hale som henger på veggen og ellers fullt utstyr. I tre sesonger har jeg gjenskapt Bjørnsonfamiliens liv og virke i huset på Aulestad. Jeg har også gjenskapt Sigrid Undset som person og dikter bak gjerdet på Bjerkebæk. På Fortellerscenen Lillehammer får jeg utfolde meg og utvikle min muntlige fortellerevne.

Her er eksempler på utgitt litteratur som kan bestilles:

”La det bli Liv!”
En samling hverdagsvers, rim og regler. Kari Elisabet har stor glede av ord som ruller og ramler inn, leter og leker og former seg til.

”Det hvisker om natten og synger om dagen”
En samling fortellinger opprinnelig tiltenkt barn, men etter hvert mer for voksne. Intensjonen er å favne livsvisdom, påminne om det viktige. Disse er senere malt og illustrert på silke.

Du oppnår kontakt med Kari Elisabet Svare på e-post:
karielisa1@hotmail.com

Det som rundhåndet deles
av det som er utprøvd og virker
I ord og handling
som former og fanges
Skal spres
så det spirer og styrkes

Trysilkunstneren Gro Eggen Hansen (46)

Foto: Kultursalongen, Lørdagssalong 4. april 2009

Billedkunstneren Gro Eggen Hansen, bosatt i Trysil, debuterte 1996 med en utstilling i Trysil folkebibliotek. Senere har bildene hennes blitt vist både i Elverum, Stange og Jeløya. Tilsammen kan hun vise til hele 14 utstillinger - de fleste separatutstillinger. Gro både tegner og maler, og mener selv maleriene er kvassere enn tegningene. Pensler bruker hun ikke. Det går i kniver, tannpirkere og filttusj. Maler og tusjer gjør hun når andre sover. "Jeg liker å være alene når jeg jobber med bildene. Og om natta, i det i dag møter i morgen, er det stille. Jeg slipper støy fra blant annet medier og folk. Det er godt.....Bildene mine er meg. Det er kun Gro jeg snakker med når jeg arbeider med dem. Jeg er ingen politiker, men mener likevel det er en mening i det jeg gjør" sier Gro Eggen Hansen.

Høsten 2008 ga hun ut sin første diktbok "Rommet imellom". Etter å ha brukt ord som følgesvenn til bildene sine i 10 år, ønsket hun å gi ut ordene i bokform. Diktene er skrevet gjennom en lang periode, og framstår i den sårbare jeg-forma.

Gjennom både bildene og dikta er hun opptatt av å dele med andre, levere tilbake til publikum. Det er ikke tilfeldig at boka har fått tittelen "Rommet imellom"...."Rommet imellom er alt det uregistrerte, alt det vi er mellom alt det vi må gjøre, klisteret i hverdagen. I dag er vi helt ihjelklemte av bare muligheter, så vi glemmer å være det vi egentlig er. I stedet oppfører vi oss slik vi tror at vi skal gjøre for å få andre til å like oss. Vi glemmer gjerne at det enkleste i verden er kjærlighet, og den er til og med gratis"...

Kilde:
Presentasjonen er satt sammen av informasjon hentet fra Jane Irene Øien og Tom M. Hartviksen.

Keramikk & Skulptur på mytiske Lindalstorpet


Reiser du til Grue Finnskog og spør etter Lindalstorpet, vil du bli henvist til et gammelt, fredelig Finnetorp som ligger vakkert til oppi lia med utsikt over Skasen. På plassen bor Bent Terje Rønning, Sissel Borg, unge Daniel, haner, katter, vaktler, vikingsauer, fasaner, kalkuner, ender, gjess, små griser og en sta og snill lynghest som heter Villvin.......Og sannelig tror jeg det bor både tusser og troll i Lindalen også!

På torpet er det godt å være. Du fornemmer stillheten, suset i tretoppene, fuglesang og rikt fugleliv, himmel med nordlys, solnedganger med utrolige fargevariasjoner og gode lukter fra skogen stimulerer sansene. Men plassen huser mye mer enn natur. Siden Bent slo seg ned på Finnskogen i 1996, har torpet blitt utvidet med både galleri, verksted og drivhus, en koselig overbygget uteplass med kjøkken, en spennende vikingleir og utestamp, og byr nå på mange spennende gårdsopplevelser for både små og store. I dag ser folket fram til restaureringsarbeidet av en gammel røykstue fra 1700-1800-tallet. Stua er bevaringsverdig, og vil bli et kulturminne distriktet kan få mye glede og nytte av i framtiden.

Bent Terje Rønning er født i 1953 og kommer opprinnelig fra Stavanger. Han er utdannet keramiker, knivsmed og møbbelsnekker, og lager klær og hatter i skinn og lær. Sissel er utdannet lærer og dramapedagog, og underviser i drama på skoler og i kulturskolen. Hun er også produsent for spillet "om innvandrerne" som settes opp hvert år under Finnskogdagene.

Bent og Sissel er romslige, idérike og engasjerte mennesker som liker å arbeide i sitt eget tempo. Selv om det til tider kan være mye arbeid på torpet, koser de seg med det som må gjøres. Dette er mennesker som vet å sette pris på livet! Lyst til å ta deg en tur?.... 

http://www.keramikkogskulptur.com