~ Opplysningstidas kvinner banet vei for sine medsøstre... ~


Kvinner i ubemidlede familier jobbet hardt og hadde mer enn nok med å bidra til å brødfø familien. Maleriet bærer tittelen "Kjøkkenpiken" og er malt av Vermeer.

Opplysningstidas kvinner ville ha et ord med i laget og var forut for sin tid...


På 1700-tallet skjedde en rekke omveltninger i Europa som kulminerte med den franske revolusjonens herjinger mot slutten av århundret. Europa var på vei inn i den moderne tid. Frihet og likhet var på moten, men bare for menn....

Her kan du lese om noen av kvinnene som utfordret mannsveldet, bidro i samtidas debatt og banet vei for sine medsøstre. Opplysningstidas kvinner var sterke, modige kvinner som markerte seg som salongvertinner (mesener), tenkere, forfattere, matematikere, billedkunstnere, "politikere" og revolusjonære opposisjonelle. Fellesprosjektet var ambisjonene om å tilegne seg kunnskaper og vise verden at de var duganes.

Gjennom størsteparten av historien har kvinner med ideer og ambisjoner måttet benytte uformelle og private arenaer for å sette sine tanker ut i livet. 1700-tallets kvinner utøvet makt og innflytelse gjennom salonglivet. Med 1700-tallets salonger fikk kvinnene fra overklassen en arena der de kunne blomstre intellektuelt og markere seg som lærde og oppvakte. Salongene var private møteplasser for adel og borgerskap, for lokale intellektuelle og utenlandske ambassadører. Både kulturelle og politiske spørsmål ble diskutert, og det krevde forbindelser og anbefalinger for å bli introdusert i salongene. 

For dypdykk anbefales "Opplysningstidens kvinner" av forfatter, cand. philol. og statsstipendiat Elisabeth Aasen som har utgitt en rekke bøker om kvinner i kulturhistorien og om kvinners litteratur, inklusive studier av utvalgte forfattere som Amalie Skram, Sigrid Undset og Marguerite Duras. Utgitt på Pax forlag 2010.

Utvalget kommer i uprioritert rekkefølge og vil bli oppdatert over tid.