2010 - 100 år siden første sameforening ble etablert i Norge

Pionérer med visjoner og bestrebelser for å gi samene bedre levekår og rettigheter

Innsatsen fra ulønnende ildsjeler driver dagens samiske kvinnesaks og likestillingsarbeid framover...


Hovedfoto: Hilfling-Rasmussen, Universietsbiblioteket i Trondheim.

På bildet over ses medlemmer av Brurskanken Samiske Kvinneforening samlet rundt grunnleggeren Elsa Laula Renberg 5. desember 1910. Avbildet bak:
Lisa Barrock, Brita Brantfjeld, Sofie Mathiasen, Malla Vesterfjeld, Kristine Stinnerbom. Sittende: Elsa Laula Renberg, Ellen Lie, Ellen Olsen, Gunhild Granefjeld. Foran: Anna Andersen, Maria Pedersen.

Sidefoto SNF: Samisk KvinneForums styre 2010. Fra venstre: Valentina Sovkina, Gudrun E E Lindi, Annele Gaup og May-Lisbeth Myrhaug.

Brurskanken Samiske Kvinneforening, Helgeland i Nordland, ble etablert av sørsamiske kvinner 5. desember 1910. I 1917 tok kvinnene initiativet til og deltok på samenes første fellesmøte i Trondheim. Uten foreningen hadde ikke møtet funnet sted! Av 100 møtedeltagere var 40 kvinner. Samenes nasjonaldag 6. februar er valgt på bakgrunn av dette møtet.

Foreningens formål var å arbeide for en skole for samiske barn og drive folkeopplysning blant samene. Alle samekvinner over 15 år kunne bli medlem i foreningen.

Samisk Kvinneforum (SNF) 
ble opprettet i 1993. Fra å være et norsk nettverk for samiske kvinner, blir det i 1998 en allsamisk organisjon med medlemmer fra Sverige, Finland, Russland og Norge. I 2010 definerer SNF seg som et kompetanse og resurssenter som skal ivareta samekvinnenes stemmer. Å dokumentere og gjøre tilgjenglig samiske kvinners historie utgjør en viktig del av arbeidet. Dessverre mangler SNF midler til en fast stilling, og må i likhet med sine pionérsøstre, basere virksomheten på frivillig arbeid og ulønnede ildsjelers innsats. Og det i 2010!

Samisk Kvinneforums hjemmesider på norsk:
http://www.saminissonforum.org/norsk/