"Ingenting er farligere enn sannheten i en verden som lyver..."

27. oktober 2011 fyller Nawal El Saadawi 80 år, men kampen fortsetter...


"Kvinner vinner på sekularisme fordi alle religioner er nådeløse mot kvinner. Derfor er min drøm en verden uten religion!"

“When I came out of prison there were two routes I could have taken. I could have become one of those slaves to the ruling institution, thereby acquiring security, prosperity, the state prize, and the title of "great writer"; I could have seen my picture in the newspapers and on television. Or I could continue on the difficult path, the one that had led me to prison... Danger has been a part of my life ever since I picked up a pen and wrote. Nothing is more perilous than truth in a world that lies. Nothing is more perilous than knowledge in a world that has considered knowledge a sin since Adam and Eve... There is no power in the world that can strip my writings from me.”

Nawal El Saadawi (1931 - ) er "født feminist", utdannet lege og skrevet over 40 bøker...I dag framstår hun som Egypts mest kjente nålevende forfattere.

  
Anbefaler http://www.youtube.com/watch?v=jue04c1_wkY der PEN President og forfatter Kwame Anthony Appjah og Dr. Saadawi samtaler om hennes liv og arbeid. Opptak 2009.


 

Et grenseløst mot og et brennende engasjement


El Saadawi har i femti år vært den sterkeste kvinnestemmen i den arabiske verden. Som lege på den egyptiske landsbygda var hun vitne til prostitusjon, æresdrap, tvangsekteskap, vold og kjønnslemlestelse. El Saadawi besluttet å gi en stemme til lidelsene og har publisert mer enn førti bøker som i all hovedsak omhandler arabiske kvinner og deres sosiale og juridiske status. Flere av publikasjonene hennes er forbudt i Egypt. Bøkene hennes har vakt irritasjon, harme og raseri blant politiske og religiøse autoriteter i Egypt. Hun har blitt utsatt for trakassering, fengsling og dødstrusler. I 1972 mistet hun jobben som helseminister på grunn av boken Women and Sex som ble utgitt i Kairo i 1969. Boken ble forbudt av de politiske og religiøse myndighetene fordi hun talte mot kvinnelig kjønnslemlestelse og koblet seksuelle problemer med politisk og økonomisk undertrykking. Tidsskriftet Health, som hun hadde grunnlagt og drevet i mer enn tre år, ble stengt i 1973. I september 1981 ble hun fengslet av president Sadat. Hun ble løslatt i slutten av november 1981, to måneder etter at han ble myrdet. Fra kvinnefengselet skrev hun boken Memoirs på toalettpapir med en øyenbrynsblyant smuglet inn av en ung kvinne på avdelingen for prostituerte. Fanatiske religiøse og politiske organisasjoner hadde navnet hennes på dødslister fra 1988 til 1993. I løpet av sommeren 2001 ble tre av bøkene hennes forbudt under Cairo International Book Fair. Hun ble anklaget for å være en frafallen i 2002 av en fundamentalistisk advokat. Advokaten anla sak mot henne for å tvinge henne til å skille seg fra ektemannen, Dr. Sherif Hetata. Hun vant saken, takket være egyptisk, arabisk og internasjonal støtte. 28. januar 2007 ble El Saadawi og datteren Mona Helmy, poet og forfatter, anklaget for å være frafalne. Bakgrunnen for anklagene var at El Saadawi og Helmy hadde kjempet for at døtre skulle få ta mødrenes navn. De vant saken i 2008 og resultatet ble en ny barnelov i Egypt i 2008. Loven gir barn født utenfor ekteskap retten til å ta morens navn, samtidig som den forbyr kvinnelig kjønnslemlestelse. Nawal El Saadawi har skrevet og kjempet mot kjønnslemlestelse i mer enn femti år. Skuespillet God Resigns At the Summit Meeting ble forbudt i Egypt i november 2006 og hun sto overfor en ny rettssak i Kairo, anklaget for frafallenhet og vranglære. El Saadawi reiste i eksil i påvente av dom i saken. 13. mai 2008 vant hun saken og skal endelig reise tilbake til Egypt etter Bjørnsonfestivalen i år, etter tre år i utlendighet.

Nawal El Saadawi har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale litterære priser, hun har flere æresdoktorutnevnelser og har forelest ved mange universiteter. Bøkene hennes er oversatt til mer enn tretti språk, og enkelte er på pensum ved ulike universiteter.

To av El Saadawis romaner er oversatt til norsk:

Firdaws – kvinne på nullpunktet og Imamens fall.


Kilde:
Høsten 2009 takket Nawal El Saadawi ja til invitasjonen om å åpne Bjørnsonfestivalen samt holde åpningsforedraget. Presentasjonen er hentet fra festivalprogrammet KILDEN.