~ TEMA 2011: NORDISK SAMTIDSPOESI ~

Rolf Jacobsen fotografert 24.09.2004

For dårlig kvinnerepresentasjon!!!Spennende program, men flere kvinnelige foredragsholdere hadde vært på sin plass! Tilfeldig?

Også i år legger jeg merke til at festivalen domineres av menn. I sær på foredragssida er det ille. Kun 1 kvinne skal foredra blant 11 menn. Ser man på musikere, forfattere og foredragsholdere totalt sett, bedrer statestikken seg noe, men fortsatt er det et gap mellom 26 menn mot 10 kvinner.
 
Når vi har så mange dyktige kvinner i stallen blant litteraturvitere, lyrikere, forskere m.m. i norden, skulle det være enkelt å framskaffe en større kjønnsmessig balanse. Mon tro om arrangørene trenger en liten påminnele i håp om sterkere bevisstgjøringen rundt problemstillingen!

Hva med å sette fokus på en kvinnelig, lokal lyriker/forfatter neste gang?

Lykke til med forberedelsene. Vi gleder oss!


Rolf Jacobsendagene på Hamar 3. - 6. mars 2011

Kultursalongen sprer det glade budskap og håper du gjør det også!!! Da ses vi på Hamar i mars ikke sant....:)


Nordisk samtidspoesi og Rolf Jacobsens navn og diktning hører sammen på flere måter. Vi markerer det ved å ha invitert noen av de mest sentrale forfatterne i nordisk samtidslitteratur. Fra Sverige kommer Ann Jäderlund, fra Danmark Mette Moestrup og fra Norge Jan Erik Vold og Øyvind Rimbereid for å nevne fire navn i den absolutte toppdivisjonen. Hamars og Hedmarks egen toneangivende poet, Jo Eggen, og flere av hans generasjonsfeller i lag med enda yngre krefter i norsk litteratur vil være sentrale under festivalen sammen med Hamars Wenche-Britt Hagabakken.

 

Vi byr på mange spennende forestillinger rundt i byen, men i påvente av det nye kulturhuset er de fleste arrangementene lagt til Hamar Teater, Gregers, Hamar bibliotek og høgskolen (se kartet på side 17). Vi håper bredden i vårt program frister til deltakelse og ønsker dere alle hjertelig velkommen til å oppleve nordisk poesi fremført av ulike poeter og artister.

 

Dette er tredje gangen vi arrangerer denne nordiske poesifestivalen i Hamar og vi mener bestemt at bredden i arrangementene skulle appellere til alle aldersgrupper og smaksretninger! Vel møtt 3. - 6. mars!

 


Hilsen arrangementskomiteen

Ole Karlsen, professor i litteratur, faglig leder Randi Skeie, tidligere leder for Litteraturfestivalen på Lillehammer Anne Lillevold Jacobsen, styremedlem i RJV og ansvarlig for ungdomsprogrammet Steinar Laberg, nestleder i RJV Gunnar Brox Haugen, styreleder i RJV/adm. leder

 

 

 

Du finner foreløpig program og informasjon om poesifestivalen 2011 her.Foto: Kroki "Jo gillar stavkyrkor" av Tegnestif, Oslo Poesifestival 2010.

http://kulturkroki.wordpress.com
 


Litteraturseminar:
 

"Norsk samtidspoesi med særlig vekt på Jo Eggens diktning"


 Jo Eggen er født i 1952 og bosatt i Oslo. Han debuterte på Gyldendal i 1980 med diktsamlinga Ting og tings skygger. For denne utgivelsen fikk han Tarjei Vesaas’ debutantpris. De påfølgende åra kom samlingene Inne og ute (1982) og Med klar og uklar stemme (1983). Samme år (1983) tar Eggen hovedfag i nordisk ved UiO med hovedoppgaven ”Gjendikting av franske symbolister” med særlig vekt på Olav H. Hauges gjendiktninger. Etter noen års pause gir han ut Eksildikt.Idyller i 1990. Så går det ni år før Eggen gjør et markant comeback med diktsamlingene Forsinkelsen(1999), med undertittelen ”dikt 1994-1999” (Aschehoug forlag) og Forholdninger.Dikt 2000–2001 (2001).

I 2003 tildeles han ”Språklig samlings litteraturpris". Juryens begrunnelse, forfatterpresentasjon samt talen ved prisoverrekkelsen finner du her:

  http://www.samnorsk.no/media/175/spraaklig_samling_2003-4.pdf

Stavkirkedikt (2010) er hans sjuende og siste diktsamling. Om samlingen sier forlaget:

” Stavkirkene har aldri vært gjenstand for en hel diktsamling - inntil nå. Med "Stavkirkedikt" har Jo Eggen skrevet ett dikt til hver av de rundt regnet tretti kirkene i Norge. Dikt der arkitektur-, kultur- og lokalhistorie gjøres levende gjennom Eggens personlige møter med og sansende meditasjoner i kirkerommet.

Dette er subjektive, sansende dikt, der stavkirkene ofte betraktes fra overraskende perspektiver, fra bak- eller utsiden eller tett innpå utskjæringene i treverket.”

 

LITTERATURSEMINAR


Som en del av litteraturfestivalen Nordisk samtidspoesi. Rolf Jacobsen-dagene arrangerer Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Hedmark et to-dagers seminar 4. – 5. mars 2011 om den lyrikkhistoriske utviklingen de siste ti-årene. Seminaret vil bestå av en rekke forelesninger om nyere norsk lyrikk i et vekselspill mellom introduserende oversiktsforelesninger om samtidslyrikken og dypdykk ned i enkelte forfatterskaper fra de seneste om lag 30 årene. I denne perioden har blant annet Jo Eggen – med oppvekst i Hamar og med dype røtter i Hedmark –  representert en markant og egen stemme, og under seminaret vil flere forelesninger dreie seg nettopp om hans diktning med streif også innom hans virke som gjendiker. Eggen debuterte i 1980 med Ting og tings skygge. Dikt og tekster som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Han har skrevet til sammen sju diktsamlinger og blant annet oversatt Osip Mandelstam og Elena Sjvarts fra russisk til norsk. Eggens siste diktsamling kom i 2010, en sterkt kritikerrost samling med tittelen Stavkirkedikt.

 

Noen av våre fremste poeter vil bidra som forelesere på seminaret. De øvrige foreleserne er blant de mest kjente lyrikkforskerne i Norden. Følgende er sammen med Jo Eggen invitert som forelesere på seminaret og de aller fleste har allerede takket ja til invitasjonen: Jan Erik Vold, Øyvind Rimbereid,  Øyvind Berg, lektor Peter Stein Larsen (Aalborgs universitet), professor Mats Jansson (Göteborgs universitet), professor Thomas Seiler (Universitetet i Zürich), førsteamanuensis Ingrid Nielsen (Universitetet i Bergen), førsteamanuensis Thorstein Norheim (Universitetet i Oslo),  professor Audun J. Mørch, (Universitetet i Oslo), forskningsbibliotekar Trond Haugen (Nasjonalbiblioteket), professor Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark.

 

Seminaret ledes av professor Ole Karlsen og førsteamanuensis Hans Kristian Rustad.

 

Programmet er særlig rettet mot de som arbeider med litteratur og litteraturformidling i skoleverket, bibliotek, m.v.

Seminaret er gratis. Påmelding til Kurs og oppdrag Campus Hamar ved unni.simensen@hihm.no

Program for litteraturseminaret 4. og 5. mars 2011


Seminaret avholdes på Høgskolen i Hedmark, Alf Prøysens hus, Aud 1.

 

 

Fredag 4. mars

9.00 – 9.15. Åpning


9.15 – 10.00: Førsteamanuensis Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo: Norsk samtidslyrikk. Noen perspektiver

10. 15 – 11.00: Forskningsbibliotekar Trond Haugen, Nasjonalbiblioteket: Jo Eggens forfatterskap. En oversikt

11.15 – 12.00: Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Universitetet i Bergen: Jo Eggens poetiske gåte

 

12.00 – 13.00: Lunsj


13.00 – 14.30: Professor Mats Jansson, Göteborgs universitet og professor Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark: Ekfras i teori och praktik. Eksemplet Jo Eggen.

15.00 – 15. 45: Forfatter Jan Erik Vold: "Aleine er jeg ingen." Om Jo Eggens poesi.

 

15.45: Kaffe

 

16.15 – 17.00: Førsteamanuensis Audun Johannes Mørch, Universitetet i Oslo: "Jo Eggen som gjendikter fra russisk til norsk".

 

Lørdag 5. mars

9.00 – 9.45: Professor Thomas Seiler, Universitetet i Zürich: Jo Eggens diktning. Kommunikativ og kulturell hukommelse, erindring.


9.45: Kaffe


10.00 – 10.45: Forfatter Øyvind Berg: (tittel bestemmes senere)

11.00 – 11. 45: Lektor Peter Stein Larsen, Aalborgs universitet: Perspektiver på norsk samtidslyrikk

12.15 – 13.15: Om norsk samtidslyrikk. En paneldiskusjon. Med Øyvind Rimbereid, Trond Haugen, m.fl. Samtaleleder: Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark.

Foreleserne


 

Om foreleserne:

Øyvind Berg, poet, dramatiker, skuespiller, oversetter og essayist. Har gjendiktet bl.a Celan, Pound, Højholt, Brecht og Shakespeare. Debuterte som poet med Retninger i 1982 og har siden gitt ut en rekke diktsamlinger. Siste utgivelser er essaysamlinga Poesi og lærepenger (2009) og diktsamlinga Blindeskrift (2010).

 

Trond Haugen, dr. art., forskningsbibliotekar ved Nasjonalbibliotektet. Disputerte i 2004 med avhandlingen Forgjengelighetens poetikk. En studie i Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar. Redaktør i Vinduet  (2002–2003) og leder for Norsk kritikerlag 2003–2007.

 

Mats Jansson, professor i litteraturvitenskap ved Göteborgs universitet. Har skrevet Tradition och förnyelse. Den svenska introduktionen av T. S. Eliot (1991), Kritisk tidsspegel. Studier i 1940-talets svenska litteraturkritik (1998), Den siste barden. Ord och bild hos Sven Alfons (2005). Har vært medredaktør for en rekke antologier om nordisk och anglosaksisk modernisme. Medlem av redaksjonsrådet for Edda 2006–2010.


Ole Karlsen, dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Har skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Medredaktør av Edda 2006 – 2010.

 

Audun Johannes Mørch, førsteamanuensis i russisk litteratur ved UiO. Bosatt i Oslo. Har publisert vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeider om russisk litteratur, og oversatt russisk skjønnlitteratur og faglitteratur til norsk. Arbeider i øyeblikket med gjendiktning av Majakovskij til norsk. Oversettelser: Fjodor Dostojevskij, "Satiriske fortellinger", Oslo 1993. Mikhail Bakhtin, "Latter og Dialog", Oslo 2003.

 

Thorstein Norheim, dr.art., førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har bl.a. skrevet  Et dikt som aldri dør. Den dikteriske prosessen i Olaf Bulls lyrikk (hovedoppgave, 1997) og Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk (doktoravhandling, 2005), samt artikler om Ibsens og Aamodts lyrikk.

 

Ingrid Nielsen, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved  Universitetet i Bergen. Bosatt i Bergen. Har skrevet om modernistiske forfatterskap og litterær skapelse, særlig hos Paul Celan, Marguerite Duras og W.G.Sebald.

 

Øyvind Rimbereid, f. 1966 Stavanger, bosatt i Bergen. Har utgitt noveller, roman, dikt og essays. Siste utgivelse "Herbarium", dikt. Er oversatt til flere språk, egen utgivelse på fransk og siste utgivelse er planlagt utgitt på tysk i 2011. Har bl.a. mottatt "Kritikerprisen", "Brageprisen" og "Kaser-Lyrikpreises 2010".

 

Hans Kristian Rustad, p.hd., førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet flere artikler om digital litteratur, samt redigert antologien Der vårgras brydder. Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning (2010). For tiden arbeider han på en bok om digital litteratur.

 

Thomas Seiler, dr,. Titularprofessor ved Universitetet i Zürich. Har skrevet "På tross av" - Paal Brekkes Lyrik vor dem Hintergrund modernistischer Kunsttheorie (1993), "Im Leben verschollen" - Zur Rekontextualisierung skandinavischer Gefängnis- und Holocaustliteratur (2006), har redigert Herzort Island (festskrift til Prof. Gert Kreutzer,2005), samt skrevet en rekke artikler om bl.a. Paal Helge Haugen, Jens Peter Jacobsen, Knut Hamsun, Bjørg Vik, Hans Børli, H.C. Andersen, Geirr Lystrup, Odd Nordstoga, Benny Andersen.


Peter Stein Larsen, ph.d., dr.phil., lektor i nordisk litteratur  ved  i Aalborgs Universitet. Har bl.a. skrevet Digtets krystal (1997), Modernistiske outsidere (1998) og Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), samt redigert en rekke bøker, bl.a. Modernismens historie (2003), Litterære metamorfoser (2005) og Interaktioner, Om kunstarternes produktive mellemværender (2009).


Jan Erik Vold, født i Oslo 1939. Poet, essayist, redaktør m.m. Debut 1965. 20 diktsamlinger, 14 bind sakprosa om poesi, 3 antologier moderne norsk lyrikk, samleutgaver av Orvil, Hauge, Uppdal, Udnæs, Kate Næss, Gunnar Larsen, Ragnar Vold, Cornelis Vreeswijk), 6 bind gjendiktninger av nordamerikansk poesi, 14 album med jazz&lyrikk. Siste utgivelse Fem stemmer. Essays, antologi, lydspor (bok med vedlagt CD, 2010).

Forfattere. Musikere. Forelesere


Amherst. Jazz-gruppe bestående av Ingvild Koksvik Amundsen, Lars Jakob Rudjord, Ellen Andrea Wang og Karl Seglem. Platedebuterte med A Light Exists in Spring i 2010.

 

Bjørn Alterhaug har spilt bass med mange jazzlegender.  Han er også kjent som komponist, bandleder og forsker og står bak en rekke innspillinger og internasjonale samarbeids-prosjekter. Alterhaug er professor i musikk ved jazzlinja ved NTNU i Trondheim der han underviser innenfor emnet improvisasjon.  Han har mottatt en rekke priser og har utgitt 120 musikkverk.

 

Øyvind Berg, forfatter.  Født i 1959. Debuterte i 1982 med diktsamlingen Retninger. Berg er først og fremst poet, men også dramatiker, skuespiller, oversetter og essayist. Bergs tekster er oversatt til dansk, engelsk og tysk. Han har mottatt en rekke litterære priser. Siste utgivelser er essaysamlinga Poesi og lærepenger (2009) og diktsamlinga Blindeskrift (2010).

 

Inger Bråtveit, forfatter. Født i 1978. Debuterte i 2002, og ble kåret til "Årets debutant". Bråtveit har skrevet to romaner; Munn mot ein frosen fjord og Siss og Unn. Hun har også samarbeidet med musikeren Jenny Hval. I Loveprosjektet, en dialog-poetisk undersøkelse av kjærligheten og seksualiteten, samarbeider hun med den svenske poeten Cecilia Hansson.

Jo Eggen, forfatter. Født i 1952. Debuterte i 1980 med diktsamlingen Ting og tings skygger, som han fikk Tarjei Vesaas' debutantpris for. Eggen er poet og gjendikter og har gitt ut en rekke diktsamlinger. Siste diktsamling er Stavkirker (2010).

 

Jakob Margido Esp har vært tilknyttet Trøndelag Teater siden 1972 og vært med i 86 produksjoner der.  Han ble pensjonist sist sommer og utnevnt til æresmedlem i Norsk Skuespillerfobund.  Esp har også gjort en betydelig innsats for å bekjempe fordommer mot psykiske lidelser, bl.a med boka Hvis du kommer langt nok ut (1995).

 

Wenche-Britt Hagabakken, forfatter. Født i 1952. Debuterte i 2004 med romanen Gjenopprettelse. Hun har skrevet ytterligere to romaner og deltatt i tverrfaglige prosjekt med andre kunstnere, bl.a med musikere i gruppa Amherst i en forestilling med Emily Dickinsons poesi og "mesterbrev".

 

Inger Elisabeth Hansen, forfatter. Født i 1950. Debuterte i 1976 med diktsamlingen Det er nå det er like før. Hansen er poet og oversetter, og ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris i 2004. Hun har nylig deltatt i et stort poesiprosjekt med katalanske poeter.

 

Cecilia Hansson, poet. Født i 1973. Debuterte i 2002 med diktsamlingen Revbensdagar, morgnar. Hansson har skrevet fire bøker. Hennes fjerde bok, Loveprosjekt, var i samarbeid med Inger Bråtveit.

 

Trond Haugen, dr. art., forskningsbibliotekar ved Nasjonalbibliotektet. Disputerte i 2004 med avhandlingen Forgjengelighetens poetikk. En studie i Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar. Redaktør i Vinduet  (2002–2003) og leder for Norsk kritikerlag 2003–2007.

 

Levi Henriksen, forfatter. Født i 1964. Debuterte skjønnlitterert i 2002 med novellesamlingen Feber. Henriksen har skrevet fire romaner og en rekke novellesamlinger. Bare mjuke pakker under treet ble til film i 2010. Henriksen er også musiker, med 4 cd-utgivelser. Poesidebut med diktsamlinga Kjære deg min kjære (2010).

John Pål Inderberg er baryton- og sopransaxofonist og førsteamanuensis ved jazzlinja ved NTNU.  Han har vært samarbeidspartner med komponisten og organisten Henning Sommerro i over 20 år og har også turnert sammen med Chick Corea de siste årene.  Inderberg fikk Lindemanprisen i 2010 for sitt  jazzpedagog-engasjement.

 

Ann Jäderlund, forfatter. Født i 1955. Debuterte i 1985 med diktsamlingen Vimpelstaden. Jäderlund er en av Sveriges sentrale lyrikere, og har også skrevet barnebøker og dramatikk. Hun ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris i 2007.

 

Mats Jansson, professor i litteraturvitenskap ved Göteborgs universitet. Har skrevet Tradition och förnyelse. Den svenska introduktionen av T. S. Eliot (1991), Kritisk tidsspegel. Studier i 1940-talets svenska litteraturkritik (1998), Den siste barden. Ord och bild hos Sven Alfons (2005). Har vært medredaktør for en rekke antologier om nordisk og anglosaksisk modernisme. Medlem av redaksjonsrådet for Edda 2006–2010.

 

Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Har skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere.

 

Miriam Karpantschof, musiker og lydillustratør, bosatt i København. Hun er utdannet musikkterapeut fra Aalborgs universitet og har studert eksperimentell medieproduksjon ved Malmö högskola. Har arbeidet med en rekke prosjekter av kunstnerisk og kunstterapeutisk art – med særlig interesse for komposisjon, improvisasjon, audiovisualitet – gjerne i skjæringspunktet mellom ulike medier og kunstarter.

 

Peter Stein Larsen, ph.d., dr.phil., lektor i nordisk litteratur  ved  i Aalborgs Universitet. Har bl.a. skrevet Digtets krystal (1997), Modernistiske outsidere (1998) og Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), samt redigert en rekke bøker, bl.a. Modernismens historie (2003), Litterære metamorfoser (2005) og Interaktioner, Om kunstarternes produktive mellemværender (2009).

Bo Lille, bosatt i Viborg. Forfatter, cand. mag. Har bl.a. skrevet ungdomsromanen SMS-Banden, librettoen til rockoperaen Pictures from Cyclus 7, fire diktsamlinger, faglitteratur, artikler, essays og debattinnlegg. Leder Underskoven, det nest eldste litterære forum i København. Styremedlem i lyrikkgruppen i Dansk Forfatterforening og i Dansk-Svensk Forfatterselskab.

 

Mette Moestrup, f.1969, bosatt i København. Har vært redaktør for Den blå port og vært lærer ved forfatterskolen i København. Har utgitt barnebøker, diktsamlingene Tatoveringer (1998), Golden Delicious (2002), Kingsize (2006) og kortromanen Jævnet med jorden (2009).

 

Audun Johannes Mørch, førsteamanuensis i russisk litteratur ved UiO. Bosatt i Oslo. Har publisert vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeider om russisk litteratur, og oversatt russisk skjønnlitteratur og faglitteratur til norsk. Arbeider i øyeblikket med gjendiktning av Majakovskij til norsk. Oversettelser: Fjodor Dostojevskij, "Satiriske fortellinger", Oslo 1993. Mikhail Bakhtin, "Latter og Dialog", Oslo 2003.

 

Thorstein Norheim, førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har bl.a. skrevet  Et dikt som aldri dør. Den dikteriske prosessen i Olaf Bulls lyrikk (hovedoppgave, 1997) og Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk (doktoravhandling, 2005), samt artikler om Ibsens og Aamodts lyrikk.

 

Ingrid Nielsen, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Bosatt i Bergen. Har skrevet om modernistiske forfatterskap og litterær skapelse, særlig hos Paul Celan, Marguerite Duras og W.G.Sebald.

 

Erlend O. Nødtvedt, født i Fyllingsdalen, Bergen i 1984. Han debuterte i 2008 med diktsamlingen Harudes og vant Ung Poesi-prisen samme år. Nødtvedt er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Vagant.

 

Øyvind Rimbereid, f. 1966 Stavanger, bosatt i Bergen. Har utgitt noveller, roman, dikt og essays. Siste utgivelse er diktsamlinga Herbarium. Er oversatt til flere språk, egen utgivelse på fransk og siste utgivelse er planlagt utgitt på tysk i 2011. Har bl.a. mottatt Kritikerprisen, Brageprisen og Kaser-Lyrikpreises 2010.

Endre Ruset, født i Molde i 1981. Han debuterte i 2001 med diktsamlinga Ribbeinas vingespenn. Den neste diktsamlinga, Kims lek, kom ut i 2005. Ruset har vært involvert i Bjørnsonfestivalen siden oppstarten i 1992, og fra desember i 2008 har han vært kunstnerisk rådgiver i Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene.

 

Thomas Seiler, Titularprofessor ved Universitetet i Zürich. Har skrevet "På tross av" - Paal Brekkes Lyrik vor dem Hintergrund modernistischer Kunsttheorie (1993), "Im Leben verschollen" - Zur Rekontextualisierung skandinavischer Gefängnis- und Holocaustliteratur (2006), har redigert Herzort Island (festskrift til Prof. Gert Kreutzer,2005), samt skrevet en rekke artikler om bl.a. Paal Helge Haugen, Jens Peter Jacobsen, Knut Hamsun, Bjørg Vik, Hans Børli, H.C. Andersen, Geirr Lystrup, Odd Nordstoga, Benny Andersen.

 

Kim Simonsen, færøysk forfatter bosatt i København. Er for tiden også doktorgradsstipendiat ved Roskilde Universitet på et prosjekt om færøysk litteratur. Debuterte i 2005 med diktsamlinga Kodakbilleder fra halvfjerdserne og har siden gitt ut diktbøkene Nådesolen (2006) og The Garden of Exile - Reams of Memory (2008). Er også redaktør av det færøyske, litterære tidsskriftet Outsider Magasin.

 

Jo Fougner Skaansar, f.1984, bosatt i Oslo. Studerte bass ved jazz-linja på NTNU i Trondheim og senere ved Musikkhøgskolen i Oslo. Har samarbeidet med en rekke musikere og debuterte med Den blåaste natt i 2010. Medmusikere på Den blåaste natt er Ine Hoem (vokal), Espen Berg (piano).

 

Henning Sommerro slo gjennom med visebandet Vårsøg i 1977.  Han har en lang karriere bak seg med musikk til 140 scene- og filmproduksjoner. Siden 1990 har han vært amanuensis ved Trøndelag Musikkonservatorium. Sommerro opptrer alene, med ulike ensembler og som akkompagnatør til en rekke kjente artister innenfor forskjellige genre.

 

Arne Hugo Stølan, f.1955, bosatt på Lillehammer. Cand.phil., forfatter og litteraturkritiker. Har utgitt ni samlinger med dikt og prosadikt, samt en gjendiktning med tyske dikt. Har avholdt mange skriveverksteder for ungdom og voksne.

Niklas Törnlund, født i Stockholm 1950, bosatt i Lund. Forfatter og musiker. Har gitt ut elleve diktsamlinger, fra Mellan istiderna (1977) till Allt beror på vingar (2003). Underviser på Lunds universitets forfatterskole. Har tidligere mottatt stipendium fra Svenska Akademien samt Lunds kulturpris 2007.

 

Jan Erik Vold, født i Oslo 1939. Poet, essayist, redaktør m.m. Debut 1965. 20 diktsamlinger, 14 bind sakprosa om poesi, 3 antologier moderne norsk lyrikk, samleutgaver av Orvil, Hauge, Uppdal, Udnæs, Kate Næss, Gunnar Larsen, Ragnar Vold, Cornelis Vreeswijk, 6 bind gjendiktninger av nordamerikansk poesi, 14 album med jazz&lyrikk. Siste utgivelse Fem stemmer. Essays, antologi, lydspor (bok med vedlagt CD, 2010).

 

Knut Ødegård, født 1945. Forfatter, gjendikter, m.m. Tok initiativ til Bjørnson-festivalen i Molde i 1992. Forfatterskapet teller om lag 30 titler, lyrikk, skjønnlitterær prosa, fagbøker, barne- og ungdomslitteratur og en lang rekke gjendiktninger, spesielt fra islandsk. Han debuterte i 1967 med diktsamlinga Drøymaren, vandraren og kjelda, og siste utgivelse er diktsamlinga Det blomstra så sinnssjukt fra 2009.